HÖV

Kammerkoor Head Ööd, Vend sai alguse samanimelisest Uku Uusbergi diplomilavastusest 2008. aasta kevadel. Pärast viimase etenduse lõppu ei olnud kooslaulmise vaim kadunud ja otsustati jätkata regulaarse koorina. Võtmeisikuks oli Pärt, kes kutsus kokku oma koorilauluhuvilised sõbrad Raplast, Kuusalust, Viljandist ja Tallinnast. Me keegi ei osanud tol ajal ette näha, kas ja kuidas elu meid kujundab, kuid üht oli tunda juba siis ja õnneks on tänase päevani – meil on koos tore! Meie esimesed kooslaulukatsetused olid seotud Pärdi enda loominguga, millest kasvas välja ilus koostöö. 2009. aastal salvestasime helikandja “Siis vaikivad kõik mõtted”, millel kõlab eranditult meie sõbra koorilooming. Pärdi looming on koorile praeguseni väga südamelähedane.